"Zonder transport staat alles stil." was eens de slogan van Transport en Logistiek Nederland (TLN).
Zonder transport van gevaarlijke stoffen geldt dat ook. Hoe zouden grondstoffen voor o.a. de chemische sector anders moeten worden aangeleverd? En een wereld zonder chemie is ook ondenkbaar! 

De internationale transportwetgeving staat opgetekend in het ADR, RID, ADN (ADNR), de IMDG-Code en IATA.

Daarnaast worden gigantische hoeveelheden vloeibare en gasvormige gevaarlijke stoffen door buisleidingen vervoerd. Daarvoor geldt o.a. het Besluit externe veiligheid buisleidingen.


 


 

UA-45295049-1