Kwantitatieve en kwalitatieve risico's. Risico van het leven. Aanvaardbaar risico, persoonsgebonden risico, groepsrisico...
Door het toepassen van het voorzorgsprincipe neem je wel risico's weg maar wordt het ook een stuk onaangenamer om te leven.

Het spanningsveld tussen veiligheid en risico is duidelijk aanwezig en is vaak van persoonlijke aard. Risico's waar men onbewust of ongewenst aan wordt blootgesteld accepteert men minder snel dan het gaan fietsen, bergbeklimmen of duiken.

Ga er maar aan staan. Er is geen onderwerp zo discutabel als het verantwoorden van groepsrisico. 'Gelukkig' is dit een zaak van de overheid maar als die hier verkeerd mee omgaat kan dat ten koste gaan van het economische klimaat in Nederland.

AGM Consultant gaat met en voor u graag hierover in discussie met het bevoegde gezag.


 


 

UA-45295049-1