De Risico Inventarisatie en Evaluatie wordt het best uitgevoerd door het bedrijf zelf, samen met een deskundige. Vreemde ogen zien meer en zien het soms anders. 

Na zo'n RI&E volgt het uitwerken van een Plan van Aanpak om de geïnventariseerde risico's te verminderen. Hier spelen de daarmee gepaard gaande kosten een rol. Maar, als u wilt weten wat veiligheid kost, probeert u dan eens een ongeval...

Ook AGM Consultant zal samen met u de risico's terugdringen.


 


 

UA-45295049-1