De Publikatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGSen) werden vroeger door deskundigen uit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van enkele betrokken ministeries samengesteld.

Heden worden de PGSen onder de bevoegdheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu opgesteld door groepen van deskundigen met de redactie taak daarvan bij de NEN.

AGM Consultant was in de persoon van Evert Wijdeveld betrokken bij de omzetting van de CPR 15-1, 15-2, 15-3 en 15-X in de PGS 15. Daardoor bestaat er historisch besef bij AGM Consultant over de totstandkoming van de PGS 15 die momenteel aan een herziening onderhevig is. 

Daarom is AGM Consultant een goede partner om de opslagproblematiek met elkaar door te nemen. 

UA-45295049-1