AGM Consultant biedt een gewillig oor voor uw problemen op het gebied van:
- arbeidsomstandigheden,
- het transport en de opslag van gevaarlijke stoffen en
- vele milieuonderwerpen.
AGM Consultant kan u ook helpen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning (milieuvergunning).


AGM Consultant is in het najaar van 2013 opgericht door Evert Wijdeveld, voormalig beleidsadviseur Veiligheid en Milieu bij de ondernemersvereniging Deltalinqs in Rotterdam.

AGM Consultant verstrekt u oplossingen en geeft uw advies op de genoemde probleemgebieden. Die probleemgebieden zijn immers vaak niet eenvoudig te doorgronden. 

Evert Wijdeveld heeft altijd 'net gewerkt binnen de netwerken' van de ondernemersverenging Deltalinqs. Het netwerk bestond uit bedrijven, brancheorganisaties als VNCI, VNPI, VOTOB en FENEX en overheid waaronder de milieudienst, de veiligheidsregio (brandweer), bestuurs- en milieuafdelingen van gemeenten en provincie, en medewerkers van beleidsafdelingen en inspecties van ministeries als het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ministerie van Economische Zaken, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, e.a.

Evert Wijdeveld is reeds lang betrokken bij de regelgeving rond het transport en de opslag van gevaarlijke stoffen. Hij is gediplomeerd veiligheidskundige en milieujurist.

Zijn lijfspreuk is Nil volentibus arduum hetgeen zoveel betekent als: 'Voor hen die willen is alles mogelijk...'.

AGM Consultant staat graag tot uw dienst.

 


 

Evert Wijdeveld in 'netwerk-positie'


 

UA-45295049-1