Gevaarlijke stoffen worden ook wel gevaarlijke goederen genoemd.
Toch gaat het om de stoffen die bij het vrijkomen daarvan een gevaar voor de mens, dier of milieu kunnen zijn.

Al jaren is Evert Wijdeveld, directeur/eigenaar van AGM Consultant, betrokken bij het werk van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) en heeft daardoor een uitgebreid netwerk in de wereld van de gevaarlijke stoffen. Met name ten aanzien van het transport en de opslag is veel ervaring opgedaan.

Ook is Evert Wijdeveld lid van de redactieraad van het door de SDU uitgegeven blad "Gevaarlijke Lading".  http://www.gevaarlijkelading.nl/

Een en ander betekent een brede kennis van de transportwetgeving gevaarlijke stoffen, het basisnet vervoer gevaarlijke stoffen, de opslagregels, e.a.

AGM Consultant staat u graag bij in het integraal beheersen van de risico's die zich daarbij voordoen.

 


Home


 

UA-45295049-1