Bedrijven die veel gevaarlijke stoffen behandelen moeten zich bij de Inspectie SZW aanmelden als 'ARIE-bedrijf'. Daaruit vloeien meerdere verplichtingen voort zoals het schrijven van ongevalscenario's. De moeilijkheid is vaak hoe er bepaald moet worden of een bedrjf zich nu wel of niet moet aanmelden bij I-SZW.

AGM Consultant bekijkt graag met u of u ARIE-plichtig bent of niet en wat u te doen staat.



 

UA-45295049-1