Goede Arbeidsomstandigheden is een recht van iedereen. Daartoe behoort echter ook het naleven van veiligheidsvoorschriften.

Een werkgever moet BEMAMITOE hanteren:

BEvelen geven,
MAatregelen treffen,
MIddelen verstrekken en
TOEzicht houden.

Hoe, dat bespreekt AGM Consultant graag met u.

  

UA-45295049-1