Arbeidsveiligheid gaat over de middelen die beschikbaar zijn en ter beschikking staan om zo veilig mogelijk te werken.
100% veiligheid bestaat echter niet maar is de acceptatie van een zeker risico.
Hoe groot of hoe hoog dat risico mag en kan zijn is afhankelijk van vele factoren.

AGM Consultant neemt dat graag met u door.  


UA-45295049-1