Via de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en Europese regels met betrekking tot vervoer gevaarlijke stoffen is een set van internationale regels van toepassing op het transport van gevaarlijke stoffen:

ADR voor wegvervoer,
RID voor spoorvervoer,
ADN voor vervoer over de binnenwateren en
de IMDG-code voor het vervoer van verpakte gevaarlijke stoffen over zee.

Daarnaast bestaan er regels voor het vervoer van losgestorte gevaarlijke stoffen (massagoederen), gassen en vloeistoffen in bulk, voor het vervoer door de lucht en door buisleidingen.

Het vervoer van afvalstoffen kent zijn eigen dynamiek maar brengt wel bepaalde (financiële)  risico's met zich mee voor bedrijven die deze afvalstoffen overslaan.


 

         


 

UA-45295049-1