De bezitter van een gevaarlijke stof is volgens het Burgerlijk wetboek risico aansprakelijk.

Ook kan aansprakelijkheid voortvloeien uit internationale verdragen als het CRTD-verdrag en het HNS-verdrag.
Moet men zich daar nu wel of niet extra tegen verzekeren en kàn men zich daar wel voor verzekeren?

AGM Consultant kan u daarin een beetje wegwijs maken maar ook niet in alles. 

UA-45295049-1